องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาในที่โล่งแจ้งลดมลพิษทางอากาศ ขอความร่วมมือประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเดิมที่สร้างมลภาวะทางอากาศ เพื่อร่วมลดมลพิษทางอากาศซึ่งพฤติกรรมการเผาในที่โล่งแจ้งทำให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนที่ป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคหอบหืด โรคภูมิแพ้ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โดยเฉพาะสร้างปัญหาในการใช้เส้นทางสัญจร และอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ลุกลามสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
#รณรงค์การเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยหากเป็นที่ดินในเขต ส.ป.ก. หากพบการเผาวัสดุการเกษตรในพื้นที่จะทำการยึดสิทธิ์ที่ดินคืนทันที
#โปรดระมัดระวังกันด้วย ส.ป.ก.จะทำตามกฎหมายทันที่ที่พบการเผา